pl:company:Annual Report:SEAT, S.A. Annual Accounts PL/PL

SEAT Sprawozdanie finansowe

Mocna strategia. Dobre wyniki.

SEAT szósty raz z rzędu został liderem sprzedaży samochodów na hiszpańskim rynku. Rekordy odnotowano między innymi w zakresie dostaw, sprzedaży i innych dziedzinach. 

Raport biegłego rewidenta

Raport Biegłego Rewidenta 2018.

Zapoznaj się z Raportem Biegłego Rewidenta z 2018 r.

Sprawozdanie finansowe

Kluczowe dane z 2018 r.

Bilans, Zestawienie Zysków i Strat, Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych z 2018 r.

Noty objaśniające

Dowiedz się więcej o Sprawozdaniu z 2018.

Szczegółowe noty objaśniające Sprawozdanie Finansowe 2018.

Pobierz Raport

Pobierz Raport