pl:company:Code of Conduct PL/PL

Uczciwość i Etyczność

Etyczność

Etyczność jest dla SEAT-a przestrzeganiem prawa, wewnętrznych wytycznych firmy oraz dobrowolnych zobowiązań, które przyjęliśmy jako cała firma i poszczególni pracownicy.

Naszym celem jest nieustanne wdrażanie zasad dobrego zarządzania, aby osiągnąć pełną przejrzystość w biznesie oraz lepszą wydajność operacyjną. Kierujemy się również zasadami zrównoważonego rozwoju biznesowego z poszanowaniem wartości etycznych i wymogów prawnych.

Dlatego SEAT opowiada się za zachowaniem pełnym uczciwości i szacunku, które pomaga w przestrzeganiu norm, zasad i wartości określonych w Kodeksie Postępowania.

Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania dla Pracowników jest zbiorem zasad i wartości, które identyfikują nas jako markę. Pracownicy mogą tu znaleźć wskazówki i porady, jak etycznie postępować w różnorodnych sytuacjach i procesach decyzyjnych. Kodeks jest zgodny z wartościami i zasadami panującymi w Volkswagen Group. Jesteśmy członkami społeczeństwa i partnerami biznesowymi, więc chcemy brać odpowiedzialność za swoje zachowanie również w miejscu pracy.

Przeczytaj Kodeks Postępowania dla pracowników

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych określa oczekiwania Grupy Volkswagen dotyczące postawy i zachowania dostawców i partnerów biznesowych.

Wymogi Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych stanowią podstawę udanych relacji biznesowych pomiędzy Grupą Volkswagen a jej partnerami.

Przeczytaj Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych

Przeciwdziałanie korupcji

Opowiadamy się za rozwojem konkurencyjnej, przejrzystej, zrównoważonej i skutecznej działalności biznesowej, przy całkowitym braku korupcji.

Wytyczne antykorupcyjne

W związku z powyższym odrzucamy i zwalczamy wszelkie zachowania korupcyjne, które są szkodliwe dla firmy i jej reputacji.

Aby pomóc pracownikom w utrzymywaniu przejrzystych relacji z sektorem publicznym, przygotowaliśmy następujący przewodnik


Wytyczne dotyczące relacji z sektorem publicznym

Biznes i prawa człowieka

Poszanowanie praw człowieka jest dla SEAT-a priorytetem. Jesteśmy przekonani, że zrównoważony rozwój biznesu zależy od naszych działań w zakresie etyki i uczciwości. Z tego powodu jesteśmy w pełni zaangażowani w naszą odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka w kontekście naszych działań biznesowych.

Szanujemy, chronimy i promujemy obowiązujące przepisy dotyczące ochrony praw człowieka i praw dziecka — to podstawowe i uniwersalne zasady. Odrzucamy wszelkie przypadki wykorzystywania dzieci, pracy przymusowej lub narzuconej, jak również wszelkie formy współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi.

Nasze zaangażowanie na rzecz praw człowieka przejawia się w Kodeksie Postępowania oraz w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych.

Dodatkowo poprzez Oświadczenie przeciwko współczesnemu niewolnictwu i handlowi ludźmi pokazujemy nasze zobowiązanie do przestrzegania sekcji 54. brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku.

Dowiedz się więcej

Marka SEAT stanowi część Volkswagen Group Polska. Czerpiemy inspirację z unikalnej, zbudowanej na różnorodności kultury naszej firmy oraz zaangażowania zespołu ekspertów, dzięki którym innowacyjne produkty i usługi zaspokajają potrzeby rynku. Poznaj bliżej naszą firmę i nasze marki. Zapraszamy!

Pobierz cennik

Pobierz cennik

Skonfiguruj

Skonfiguruj

Jazda próbna

Jazda próbna

Auta dostępne od ręki

Auta dostępne od ręki