Europejski certyfikat bezpieczeństwa
potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań technicznych
Europejski certyfikat bezpieczeństwa (ECE) oznacza, że dziecięcy fotelik samochodowy jest zgodny z obowiązującymi w Unii Europejskiej wymaganiami technicznymi stawianymi tego typu urządzeniom. Fotelik, który posiada tą homologację spełnia wymagania określone w powyższym standardzie, przy czym należy wiedzieć, że są to wymagania minimalne. Testy i badania jakim podlegają foteliki w trakcie procedury określonej w normie nie uwzględniają wielu sytuacji drogowych i nie nadążają za współczesnym rozwojem systemów bezpieczeństwa. Homologacja ECE dopuszcza jedynie fotelik do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

Foteliki dostępne w sprzedaży muszą obowiązkowo być oznaczone pomarańczową naklejką ECE R44/04 potwierdzającą spełnienie wymagań normy.